Category: ေအာင္ဘာေလ

(၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ထီေပါက္စဥ္

၁.၈.၂၀၁၉ သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲဆု မ ၇၁၄၂၉၁ သိန္းတစ္ေသာင္းဆု ကက ၉၈၆၅၄၅ သိန္း ၅၀၀၀ဆု ဎ ၃၁၂၀၇၅ င ၆၄၈၄၉၆ သိန္း ၂၀၀၀ဆု င ၈၄၁၁၂၇ န ၈၂၈၇၆၁ ဓ ၆၃၂၄၅၀ သိန္း …