ေတာ္ေသးတာေပါ့ ဗ်ာ အခ်ိန္မီကယ္တင္ႏုိင္ခဲ့ ၾကဳိးဆြဲခ်
ၾကံစည္သူ……မေသေကာင္း မေပ်ာက္ေကာင္း ကေလးမရယ္…….ဦးေမာင္ဦးအကူအညီလွမ္းေတာင္း၍ ေဘာနက္ႀကီး
ေက်းရြာမွ ၾကဳိးဆြဲခ်အမ်ဳိ းသမီး (???) အသက္ ၁၄ႏွစ္
ေဘာနက္ႀကီးေနသူ ပတ္ဝန္းက်င္မွ သိ႐ွိ၍ အခ်ိန္မီ အသက္႐ွင္လ်က္ ကယ္တင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ေဆးကုသမႈခံယူရန္
ပဲခူးေဆး႐ုံတုိ႔ ပုိ႔ေပးခဲ့ေၾကာင္း……
ကူညီမႈအသင္းေရာက္႐ွိခ်ိန္မွာ လူနာသည္ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္က ေအာက္တုိ႔သယ္ယူၿပီး ျပဳစုေပးထား ထုိမွတဆင့္ေဆး႐ုံတုိ႔ ပုိ႔ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရ႐ွိ.. …..

ဘုရားႀကီး လူငယ္
မွတ္ပုံတင္အမွတ္ (0029 )
09783337278

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here